Website Banner

รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก  ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก : info@hereweare.co.th

รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ Hand Truck jumbo

รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับได้จัมโบ้
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
- พื้นของรถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ปูด้วยแผ่นยางกันลื่น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้มีขอบยางกันชน เพื่อลดแรงกระแทก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้แฮนด์พับได้
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้มือจับพับได้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาด
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150 - 500 กก.


รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก  ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก : info@hereweare.co.th

รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับไม่ได้

- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
- พื้นของรถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ปูด้วยแผ่นยางกันลื่น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้มีขอบยางกันชน เพื่อลดแรงกระแทก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้แฮนด์พับได้
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้มือจับพับได้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาด
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 250 - 500 กก.
 
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก  ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก : info@hereweare.co.th
รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับไม่ได้ 2 ข้าง
Double Fixed Handles

- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
- พื้นของรถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ปูด้วยแผ่นยางกันลื่น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้มีขอบยางกันชน เพื่อลดแรงกระแทก
- รถเข็นอเนกประสงค์แฮนด์พับได้จัมโบ้
- รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับได้จัมโบ้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาด
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 250 - 500 กก.
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก  ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก : info@hereweare.co.th
 
รถเข็นอเนกประสงค์มือจับ 2 ข้างจัมโบ้ มีคอกล้อม
Double Fixed Handles with Chrome-Plated Mesh Panels

- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
- พื้นของรถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ปูด้วยแผ่นยางกันลื่น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้มีขอบยางกันชน เพื่อลดแรงกระแทก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้แฮนด์เป็นหลักชุบโครเมี่ยม
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้คอกล้อมเป็นตะแตรงชุบซิงค์ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน
- ตะแกรงด้านยาวของรถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้เปิดได้ครึ่งบางทั้ง 2 ด้าน
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้คอกล้อมสะดวกต่อการวางและหยิบของขึ้นลง
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้คอกล้อมสามารถถอดออกได้ในกรณีสินค้าใหญ่กว่าแผ่นพื้น
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก  ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก : info@hereweare.co.th
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติกจัมโบ้
รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
พื้นของรถเข็นอเนกประสงค์เป็นพลาสติดจัมโบ้ฉีดขึ้นรูปและพิมพ์ลายกันลื่น
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติกจัมโบ้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
มีทั้ง จัมโบ้รถเข็นอเนกประสงค์แบบมือจับพับได้ จัมโบ้รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับไม่ได้
รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้มือจับสองด้าน รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้สามารถรับน้ำหนักได้ 200 กก.
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก  ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก : info@hereweare.co.th
 
 
 รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้ 
  
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้
แผ่นยึดแฮนด์แขวนตะขอ FLEXI ได้

Steel Platform Truck 
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กแบบแผ่นเหล็กนูนกันลื่นลายรังผึ้ง
Anti-Slip Beehive Mesh Pattern
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กที่แผ่นยึดแฮนด์สามารถแขวนตะขอเกี่ยวเครื่องมือได้
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กแผ่นพื้นผลิตจากเหล็กปั้มขึ้นรูปที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กแผ่นพื้นและมือจับผลิตจากเหล็กคุณภาพดี พ่นด้วยสีฝุ่น
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กแบบใหม่สุดในวงการ สีสวยน่าใช้ 
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กผลิตอย่างประณีตทุกขั้นตอน
รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็ก รุ่นนี้ใช้ ล้อ PU คุณภาพสูง  2 ล้อหน้าเป็นล้อเป็นและ 2 ล้อเป็นล้อตาย


 
 
 รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้รุ่นประหยัด SUMO 
 
 รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้รุ่นประหยัด SUMO
 รถเข็นสี่ล้ออเนกประสงค์มือจับพับได้ SUMO

- รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กมือจับพับได้ SUMO ราคา ประหยัด
- รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กมือจับพับได้ SUMO ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
- รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กมือจับพับได้ SUMO พื้นของรถเข็นปูด้วยแผ่นยางกันลื่น
- รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กมือจับพับได้ SUMO มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาด
-รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กมือจับพับได้ SUMO มีขอบยางกันชน เพื่อลดแรงกระแทก
- รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กมือจับพับได้ SUMO รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้แฮนด์พับได้
- รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กมือจับพับได้ SUMO รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150 กก. 
- รถเข็นสี่ล้อพื้นเหล็กมือจับพับได้ SUMO มีให้เลือกที่ล้อ PU หรือล้อยางลม 


 
 
 
 
 
 
 

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสชั้นเดียว
Single Platform Stainless Steel Hand Truck

- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น

รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก  ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก : info@hereweare.co.th
 

รถเข็นอเนกประสงค์พื้นเหล็กสองชั้นจัมโบ้

Two-Tier Steel Platform Hand Truck JUMBO

รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้นจัมโบ้ รุ่นมือจับข้างเดียว
Single Handle JUMBO

- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ มือจับเป็นสแตนเลส
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ แผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ปูด้วยยางกันลื่น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น

 
 
 
 

รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น รุ่นมือจับสองข้าง Double Handle

- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ มือจับเป็นสแตนเลส
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ แผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ปูด้วยยางกันลื่น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก  ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก : info@hereweare.co.th

รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้นจัมโบ้
Two-Tier Plastic Platform Hand Truck

- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ มือจับเป็นสแตนเลส
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ พื้นพลาสติกฉีดขึ้นรุปและพิมพ์ลายกันลื่น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ น้ำหนักเบา และ แข็งแรง
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น และทนต่อเคมี กรด ด่าง
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อ PU คุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
 

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาดจัมโบ้
Stainless Steel Tray Trolley

- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ขอบถาดพับสูง 40 มม.
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
สนใจ รถเข็นจัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก  ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก : info@hereweare.co.th
 

รถเข็นอเนกประสงค์ รุ่น ถอดประกอบได้จัมโบ้
Reversible Tray / Shelf Trolley

- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ ทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่นคุณภาพสูง
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ มือจับเป็นสแตนเลส
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ มีทั้งรุ่น ถาด 2 ชั้น และ ถาด 3 ชั้น
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ ถาดสามารพถอดประกอบเป็นแบบคว่ำและเป็นแบบหงายได้
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ ขอบถาดพับสูง 50 มม.
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ ถอดประกอบได้ทั้งคัน
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ แบบ 3 ชั้น ถาดชั้นกลางสามารถปรับระดับสูงต่ำได้
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น

 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก  ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก : info@hereweare.co.th
 
 

รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้น จัมโบ้
Three-Tier Steel Platform Hand Truck (JUMBO)

 
รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้
Three-Tier Steel Platform Hand Truck


- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ ของเราแผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก ปูด้วยยางกันลื่น รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ ของเรา
มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ ของเราใช้
ล้อ PU อย่างดี ช่วยผ่อนแรงในการเข็นรถเข็น
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ ของเราเป็น
ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถเข็นได้สะดวก
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ ของเรา
ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ ของเรา
มือจับและเสาเป็นสเตนเลส
 รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้รุ่นมือจับข้างเดียว
Single Handle
 
 
 
 
 
รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้รุ่นมือจับสองข้าง
Double Handles


- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ของเราแผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก ปูด้วยยางกันลื่น รองรับน้ำหนักได้มาก

- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ของเรา
มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ของเราใช้
ล้อ PU อย่างดี ช่วยผ่อนแรงในการเข็นรถเข็น
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ของเราเป็น
ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถเข็นได้สะดวก
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ของเรา
ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ของเรา
มือจับและเสาเป็นสเตนเลส
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก  ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก : info@hereweare.co.th
 
 
 รถเข็นเอนกประสงค์ถาดเหล็กจัมโบ้
Steel Tray Trolley

- รถเข็นเอนกประสงค์ถาดเหล็กจัมโบ้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นเอนกประสงค์ถาดเหล็กจัมโบ้ ของเราใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
- รถเข็นเอนกประสงค์ถาดเหล็กจัมโบ้ พ่นสีฝุ่นคุณภาพสูง
- รถเข็นเอนกประสงค์ถาดเหล็กจัมโบ้ พับสูง 40 มม.
 
 
 
 รถเข็นเอนกประสงค์จัมโบ้ รุ่นรถเข็นพื้นพลาสติก 3 ชั้น
Three-Tier Plastic Platform Hand Truck

- รถเข็นเอนกประสงค์พื้นพลาสติก
มีให้เลือก 2 แบบ
รุ่นรถเข็นพื้นพลาสติกมือจับข้างเดียว และ รุ่นรถเข็นพื้นพลาสติกมือจับ 2 ข้าง (
Single Handle, Double Handles)
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น มือจับเป็นสแตนเลส
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น พื้นพลาสติกฉีดขึ้นรุปและพิมพ์ลายกันลื่น
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น น้ำหนักเบา และ แข็งแรง
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น และทนต่อเคมี กรด ด่าง
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น ใช้ล้อ PU คุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
 
 
 
รถเข็นเอนกประสงค์ รุ่น รถเข็นสเตนเลสพื้นถาด 3 ชั้น
Three-Tier Stainless Steel Tray Trolley
- รถเข็นเอนกประสงค์ มีให้เลือก 2 แบบ รุ่นรถเข็นสแตนเลสมือจับข้างเดียว 
   และ รุ่นรถเข็นสแตนเลสมือจับ
2 ข้าง (
Single Handle, Double Handles)
- รถเข็นอเนกประสงค์ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นอเนกประสงค์ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นอเนกประสงค์ ขอบถาดพับสูง 40 มม.
- รถเข็นอเนกประสงค์ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูวง
- รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
 
 
 
 
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก  ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้,รถเข็นสแตนเลส,รถเข็นพลาสติก : info@hereweare.co.th
 
Current Pageid = 8