Website Banner
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ info@hereweare.co.th
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701463
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ
ติดต่อ : 02-3701464
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701465
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
แฟกซ์ : 02-3701466
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 083-0687677

แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 083-0687680
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 082-9662214
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 083-0687588
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 086-3362597
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 089-1468234
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 085-1143953
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ เบอร์แฟกซ์ : 02-5389005

แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ info@hereweare.co.th
แฮนด์ลิฟท์-รถยกลาก
HAND PALLET TRUCK
รุ่นมาตฐานรับน้ำหนักได้ 2,500 กก.
Standard Hand Pallet Truck-Load
เป็นแฮนด์ลิฟท์คุณภาพสูงที่สั้งผลิตเป็นพิเศษ
จากโรงงานที่มีกำลังผลิตอันดับต้นๆ ของโลก
แฮนด์ลิฟของเรางารับน้ำหนักได้มากกว่า
แฮนด์ลิฟทั่ว ๆ ไปในท้องตลาด
แฮนด์ลิฟแข็งแรงทนมีอายุการใช้งานยาวนาน
แฮนด์ลิฟจำหน่ายในประเทศไทยมานานวกว่า 15 ปี
แฮนด์ลิฟท์รุ่นมาตฐานรับน้ำหนักได้ 2,500 กก.
Standard Hand Pallet Truck-Load capacity 2,500 kg
Model
Load capacity
Fork Length L
Overall Fork Width W
Number of Roller
Roller Material
(kg)
(mm)
(mm)
แฮนด์ลิฟท์
CNS-256DN
2500
1150
685
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-256DP
2500
1150
685
ล้อคู่
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-256SN
2500
1150
685
ล้อเดี่ยว
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-256SP
2500
1150
550
ล้อเดี่ยว
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-255DN
2500
1150
550
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-255DP
2500
1150
550
ล้อคู่
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-255SN
2500
1150
550
ล้อเดี่ยว
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-255SP
2500
1150
520
ล้อเดี่ยว
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-2552DN
2500
1150
520
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-2552DP
2500
1150
520
ล้อคู่
PU
รถยกลาก
CNS-2552SN
2500
1150
520
ล้อเดี่ยว
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-2552SP
2500
1150
685
ล้อเดี่ยว
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-256DN1220
2500
1150
685
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-256DP1220
2500
1150
685
ล้อคู่
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-256SN1220
2500
1150
685
ล้อเดี่ยว
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-256SP1220
2500
1150
550
ล้อเดี่ยว
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-255DN1220
2500
1150
550
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-255DP1220
2500
1150
550
ล้อคู่
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-255SN1220
2500
1150
550
ล้อเดี่ยว
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-255SP1220
2500
1150
550
ล้อเดี่ยว
PU
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701463
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
ติดต่อ : 02-3701464
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701465
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
แฟกซ์ : 02-3701466
 
แฮนด์ลิฟท์รุ่นมาตฐานรับน้ำหนักได้ 3,000 กก.
Standard Hand Pallet Truck-Load capacity 3,000 kg
Model
Load capacity
Fork Length L
Overall Fork Width W
Number of Roller
Roller Material
(kg)
(mm)
(mm)
แฮนด์ลิฟท์
CNS-306DN
3000
1150
685
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-306DP
3000
1150
685
ล้อคู่
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-306SN
3000
1150
685
ล้อเดี่ยว
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-306SP
3000
1150
550
ล้อเดี่ยว
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-305DN
3000
1150
550
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-305DP
3000
1150
550
ล้อคู่
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-305SN
3000
1150
550
ล้อเดี่ยว
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-305SP
3000
1150
520
ล้อเดี่ยว
PU
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701463
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
ติดต่อ : 02-3701464
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701465
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
แฟกซ์ : 02-3701466
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 083-0687677
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 083-0687680
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 082-9662214
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 083-0687588
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 086-3362597
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 089-1468234
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 085-1143953
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ เบอร์แฟกซ์ : 02-5389005
 
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ info@hereweare.co.th 
แฮนด์ลิฟท์-รถยกลาก รุ่นหมอบต่ำ
Low Profile Hand Pallet Truck
แฮนด์ลิฟท์ รุ่นหมอบต่ำ
Low Profile Hand Pallet Truck
แฮนด์ลิฟ รุ่นหมอบต่ำ ใช้กับแพลเลทที่มีความสูงน้อยกว่า 65 มม.
หรือแพลเลทวันเวย์ ส่งออก
แฮนด์ลิฟท์ รุ่นหมอบต่ำความสูงเมื่อหมอบต่ำสุด 52 มม.
แฮนด์ลิฟท์ รุ่นหมอบต่ำมีทั้งชนิดรถยกลากรุ่นหมอบต่ำหน้ากว้าง
และชนิดรถยกลาก รุ่นหมอบต่ำหน้าแคบ
Model
Load capacity
Fork Length L
Overall Fork Width W
Number of Roller
Roller Material
(kg)
(mm)
(mm)
แฮนด์ลิฟท์
CNS-156DN52
1500
1150
685
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-155DN52
1500
1150
685
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701463
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
ติดต่อ : 02-3701464
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701465
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
แฟกซ์ : 02-3701466
 
แฮนด์ลิฟท์-รถยกลาก รุ่นงายาวพิเศษ
Extra Long Hand Pallet Truck
แฮนด์ลิฟท์ รุ่นงายาวพิเศษ
แฮนด์ลิพท์ รุ่นงายาวพิเศษใช้ยกลากสิ่งของที่มีขนาดใหญ่่
หรือแฮนด์ลิฟท์ รุ่นงายาวพิเศษเล็กกว่าแพลเลท
แฮนด์ลิพฟ์ รุ่นงายาวพิเศษมีความยาวงาหลายขนาดให้เลือก
ใช้ตามความเหมาะสมของงาน
Model
Load capacity
Fork Length L
Overall Fork Width W
Number of Roller
Roller Material
(kg)
(mm)
(mm)
แฮนด์ลิฟท์
CNS-156DN16
1500
1600
685
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-156DP16
2500
1600
685
ล้อคู่
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-256DN12
2500
1250
685
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-256DP12
2500
1250
685
ล้อคู่
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-256SN12
2500
1250
685
ล้อเดี่ยว
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-256SP12
2500
1250
685
ล้อเดี่ยว
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-255DN08
2500
800
550
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-255DP08
2500
800
550
ล้อคู่
PU
แฮนด์ลิฟท์
CNS-255SN08
2500
800
550
ล้อเดี่ยว
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-255SP08
2500
800
500
ล้อเดี่ยว
PU
รถยกลาก,แฮนด์ลิฟท์,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ info@hereweare.co.th
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701463
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
ติดต่อ : 02-3701464
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701465
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
แฟกซ์ : 02-3701466
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 083-0687677
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 083-0687680
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 082-9662214
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 083-0687588
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 086-3362597
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 089-1468234
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 085-1143953
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ เบอร์แฟกซ์ : 02-5389005
 
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ info@hereweare.co.th 
แฮนด์ลิฟท์-รถยกลากรุ่นเคลื่อนที่ 4 ทิศทาง
แฮนด์ลิฟท์รุ่นเคลื่อนที่ 4 ทิศทาง
แฮนด์ลิฟท์รุ่นเคลื่อนที่ 4 ทิศทางใช้สำหรับการทำงานในสถานที่แคบ เช่น ในตู้คอนเทนเนอร์ หรือช่องทางเดินในคลัง
แฮนด์ลิฟท์รุ่นเคลื่อนที่ 4 ทิศทางสไลด์ช้าย-ขวาได้ เข้าช่องทางวิ่งได้โดยไม่ต้องเลี้ยวรถ
การเคลื่อนตัวทางขวาง ทำได้โดยปรับความสูงให้เกิน 180 มม. และพลิกแฮนด์ 90 องศา
Model
Load capacity
Fork Length L
Overall Fork Width W
Number of Roller
Roller Material
(kg)
(mm)
(mm)
แฮนด์ลิฟท์
CN4W-206DN
2000
1150
685
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CN4W-205DN
2000
1150
550
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701463
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
ติดต่อ : 02-3701464
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701465
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
แฟกซ์ : 02-3701466
 
แฮนด์ลิฟท์-รถยกลากรุ่่นชุบกัลวาไนซ์
Galvanised Hand Pallet Truck
แฮนด์ลิฟท์-รถยกลากรุ่่นชุบกัลวาไนซ์
Galvanised Hand Pallet Truck
แฮนด์ลิฟท์รุ่่นชุบกัลวาไนซ์เหมาะสำหรับใช้งานในที่เปียกชื้น หรือ อุณหภูมิต่ำ เช่น ในห้องเย็น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม
แฮนด์ลิฟท์รุ่่นชุบกัลวาไนซ์ตัวรถเคลือบผิวด้วยกัลวาไนซ์ ไม่เป็นสนิม
Model
Load capacity
Fork Length L
Overall Fork Width W
Number of Roller
Roller Material
(kg)
(mm)
(mm)
แฮนด์ลิฟท์
CNS-256DNG
2500
1150
685
ล้อคู่
Nylon
แฮนด์ลิฟท์
CNS-2552DNG
2500
1150
520
ล้อคู่
Nylon
รถยกลาก,แฮนด์ลิฟท์,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ info@hereweare.co.th

แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701463
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
ติดต่อ : 02-3701464
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ : 02-3701465
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ 
แฟกซ์ : 02-3701466
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 083-0687677
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 083-0687680
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 082-9662214
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 083-0687588
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 086-3362597
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 089-1468234
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ โทร 085-1143953
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ เบอร์แฟกซ์ : 02-5389005
 
แฮนด์ลิฟท์,รถยกลาก,โต๊ะปรับระดับ ติดต่อ info@hereweare.co.th
 
Current Pageid = 10