Website Banner
       
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร แจง 083-0687677
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร ฝ้าย 082-0768952
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร อ้น 080-2825182

รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร อ้น 083-0687680
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร วนิช 089-1468234
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร แจง 085-1143953
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร แจง 083-0687588
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ office 086-3362597
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ info@hereweare.co.th
 

รถเข็นแม่บ้าน Maid Service Trolley

โครงสร้างรถเข็นแม่บ้านเป็นสแตนเลสทั้งคัน
รถเข็นแม่บ้านติดตั้งถุงผ้าใบใหญ่ ไว้ด้านหน้า
รถเข็นแม่บ้านกล่องสแตนเลส 2 กล่องไว้ด้านหลัง
รถเข็นแม่บ้านช่องกลางแบ่งเป็น 2 ชั้น ถาดบนมีช่องสำหรับวางเครื่องใช้
รถเข็นแม่บ้านประกอบด้วย ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควมคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก

 
              รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง แฟกซ์ : 02-3701466
 
รถเข็นผ้าเปียก Laundry Trolley

โครงสร้างรถเข็นผ้าเปียกเป็นสแตนเลสทั้งคัน
รถเข็นผ้าเปียกพื้นทึบ ผนังทั้ง 4 ด้านเป็นตระแกรงรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าปากบานไม่มีมือจับ
รถเข็นผ้าเปียกประกอบด้วย ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควมคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
รถเข็นผ้าเปียกแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน
 
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นผ้าแห้ง (พร้อมถุง) Laundry Trolley with Bag

โครงสร้างรถเข็นผ้าแห้งเป็นสแตนเลสทั้งคัน
รถเข็นผ้าแห้งใส่ถุงผ้า สำหรับลำเลียงผ้าแห้ง
รถเข็นผ้าแห้งมีมือจับสองด้าน
รถเข็นผ้าแห้งถุงผ้าถอกซักได้
รถเข็นผ้าแห้งประกอบด้วย ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควมคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
รถเข็นผ้าแห้งแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน
รถเข็นสัมภาระ Hotel Luggage Trolley

โครงสร้างรถเข็นสัมภาระหรือรถเข็นกระเป๋าเป็นสแตนเลสทั้งคัน
รถเข็นสัมภาระหรือรถเข็นกระเป๋าพร้อมราวสำหรับแขวนเสื้อสูท
รถเข็นสัมภาระหรือรถเข็นกระเป๋าประกอบด้วย ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควมคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
รถเข็นสัมภาระหรือรถเข็นกระเป๋าแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง แฟกซ์ : 02-3701466
 รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร แจง 083-0687677
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร ฝ้าย 082-0768952
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร อ้น 080-2825182
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร อ้น 083-0687680
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร วนิช 089-1468234
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร แจง 085-1143953
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร แจง 083-0687588
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ office 086-3362597
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ info@hereweare.co.th
 
     ดอลลี่สำหรับถังกลม Round Dolly

โครงสร้างรถเข็นดอลลี่เป็นสแตนเลสทั้งคัน
รถเข็นดอลลี่เหมาะกับงานที่มีความเปียกชื้น
รถเข็นดอลลี่ใช้คู้กับถังพลาสติกขนาด 26 แกลลอน
รถเข็นดอลลี่ล้อเกลี่ยว 4 ล้อ
รถเข็นลังพลาสติก Container Cart

โครงสร้างรถเข็นลังพลาสติกเป็นสแตนเลสทั้งคัน
รถเข็นลังพลาสติกเหมาะสำหรับใส่ชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก
รถเข็นลังพลาสติกเหมาะสำหรับใช้ในงานธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น
รถเข็นลังพลาสติกเป็นล้อเกลี่ยว 4 ล้อ
โครงรถเข็นและลังพลาสติก

โครงสร้างโครงรถเข็นและลังพลาสติกเป็นสแตนเลสทั้งคัน
โครงรถเข็นและลังพลาสติกใช้คู่กับถังพลาสติกหล่อขนาดใหญ่เหมาะสำหรับใส่ของเปียกชื่น น้ำหรือว่าของเหลว
โครงรถเข็นและลังพลาสติกเหมาะสำหรับใช้ในงานธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น
โครงรถเข็นและลังพลาสติกเป็นล้อเป็น 2ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง แฟกซ์ : 02-3701466
 รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร แจง 083-0687677
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร ฝ้าย 082-0768952
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร อ้น 080-2825182
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร อ้น 083-0687680
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร วนิช 089-1468234
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร แจง 085-1143953
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ โทร แจง 083-0687588
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ office 086-3362597
รถเข็นแม่บ้าน,รถเข็นผ้าเปียก,รถเข็นผ้าแห้ง ติดต่อ info@hereweare.co.th
 
Current Pageid = 9