Website Banner
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส แฟกซ์ : 02-3701466

รถเข็นสแตนเลส โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส โทร 085-1143953
รถเข็นสแตนเลส โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส โทร 082-6992214
รถเข็นสแตนเลส โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส โทร 083-0687588
รถเข็นสแตนเลส โทร  086-3362597
รถเข็นสแตนเลส โทร 085-1143953
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ info@hereweare.co.th

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสชั้นเดียว Single Platform Stainless Steel Hand Truck

- รถเข็นอเนกประสงค์ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นอเนกประสงค์ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นอเนกประสงค์ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส แฟกซ์ : 02-3701466

รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ info@hereweare.co.th

 

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด Stainless Steel Tray Trolley

- รถเข็นอเนกประสงค์ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นอเนกประสงค์ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นอเนกประสงค์ ขอบถาดพับสูง 40 มม.
- รถเข็นอเนกประสงค์ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น

รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส แฟกซ์ : 02-3701466

รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ info@hereweare.co.th

 รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด 3 ชั้น Stainless Steel Tray Trolley

- รถเข็นอเนกประสงค์ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นอเนกประสงค์ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นอเนกประสงค์ ขอบถาดพับสูง 40 มม.
- รถเข็นอเนกประสงค์ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส แฟกซ์ : 02-3701466

รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ info@hereweare.co.th

 

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาด 2 ชั้นพร้อมตู้ยา

Two-Tier Stainless Steel Tray Trolley With Medicine Cabinet

- รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพร้อมตู้ยา เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพร้อมตู้ยา เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพร้อมตู้ยา ขอบถาดพับสูง 40 มม.
- รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพร้อมตู้ยา รองรับน้ำหนักได้มากสุดถึง 200 กก.
- รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพร้อมตู้ยา ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพร้อมตู้ยา ให้จัดเก็บยาได้อย่างเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
- รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพร้อมตู้ยา ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพร้อมตู้ยา ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
 
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส แฟกซ์ : 02-3701466

รถเข็นสแตนเลส โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส โทร 085-1143953
รถเข็นสแตนเลส โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส โทร 082-6992214
รถเข็นสแตนเลส โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส โทร 083-0687588
รถเข็นสแตนเลส โทร  086-3362597
รถเข็นสแตนเลส โทร 085-1143953
รถเข็นสแตนเลส ติดต่อ info@hereweare.co.th

 
Current Pageid = 32