Website Banner

 รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร  083-0687588
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร  082-6992214 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th

รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ 
Hand Truck jumbo

รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับได้จัมโบ้
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พื้นของรถเข็นปูด้วยแผ่นยางกันลื่น
-รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้มีขอบยางกันชน เพื่อลดแรงกระแทก
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้แฮนด์พับได้
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาด
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 170 - 500 กก.
 
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้มีให้เลือกที่ล้อ PU หรือล้อยางลม 
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร  083-0687588
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร  082-6992214 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th
 
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้ติดเบรคแบบใช้มือ
Steel Platform Truck with Brake
 
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พร้อมระบบเบรคแบบ Deadman รถจะหยุดทันทีเมื่อปล่อยมือจากเบรค
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พร้อมระบบเบรค หากต้องการเข็นให้รถเดิน ต้องบีบเบรคที่มือจับ
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พร้อมระบบเบรค เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พร้อมระบบเบรค เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีความลาดเอียง 
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พร้อมระบบเบรค ป้องกันไม่ให้รถเข็นเคลื่อนที่ไปเองขณะจอด
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พร้อมระบบเบรค มือจับและเบรคพับเก็บได้เวลาไม่ใช้งาน
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พื้นของรถเข็นปูด้วยแผ่นยางกันลื่น
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้มีขอบยางกันชน เพื่อลดแรงกระแทก
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้แฮนด์พับได้
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาด
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 170 - 500 กก. 
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้มีให้เลือกที่ล้อ PU หรือล้อยางลม 
 
 
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร  083-0687588
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร  082-6992214 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th
 
 
 
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้ติดเบรคแบบใช้เท้า
Steel Platform Truck with Brake
 
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พร้อมระบบเบรคแบบใช่เท้า ป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่ไปเองขณะจอด
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พร้อมระบบเบรคแบบใช่เท้า ใช้งานง่าย เพียงเหยียบเบรคเมื่อต้องการเบรค   
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พร้อมระบบเบรคแบบใช่เท้า  เหยียบปลดเบรคเพื่อเข็นรถต่อไป
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พร้อมระบบเบรคแบบใช่เท้า   พ้นด้วยสีฝุ่นอย่างดี
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พร้อมระบบเบรคแบบใช่เท้า  ปิดทับด้วยแผ่นยาง 
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พร้อมระบบเบรคแบบใช่เท้า  แข็งแรงทนทาน
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พื้นของรถเข็นปูด้วยแผ่นยางกันลื่น
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้มีขอบยางกันชน เพื่อลดแรงกระแทก
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้แฮนด์พับได้
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาด
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 170 - 500 กก. 
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้มีให้เลือกที่ล้อ PU หรือล้อยางลม 
 
 
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร  083-0687588
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร  082-6992214 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th
 
 
  รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับได้ รุ่นประหยัด Hippo
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้พื้นของรถเข็นปูด้วยแผ่นยางกันลื่น
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้มีขอบยางกันชน เพื่อลดแรงกระแทก
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้รถเข็นอเนกประสงค์ Hippo แฮนด์พับได้
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาด
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 100 - 125 กก.
 
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับได้ล้อ PU 
 
 
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร  083-0687588
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร  082-6992214 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th
 
 
รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับไม่ได้
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับไม่ได้ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับไม่ได้พื้นของปูด้วยแผ่นยางกันลื่น
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับไม่ได้มีขอบยางกันชน เพื่อลดแรงกระแทก 
- รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับไม่ได้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาด
 รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับไม่ได้สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 170 - 500 กก.
 รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับไม่ได้มีให้เลือกที่ล้อ PU หรือล้อยางลม
 

 
 
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) แฟกซ์ : 02-3701466

 
 
รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับไม่ได้ 2 ข้าง 
Double Fixed Handles


- รถเข็นมือจับ 2 ข้าง ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
- รถเข็นมือจับ 2 ข้าง พื้นของปูด้วยแผ่นยางกันลื่น
- รถเข็นมือจับ 2 ข้าง มีขอบยางกันชน เพื่อลดแรงกระแทก 
- รถเข็นมือจับ 2 ข้าง แฮนด์พับไม่ได้ 
- รถเข็นมือจับ 2 ข้าง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาด
- รถเข็นมือจับ 2 ข้าง สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 170 - 500 กก.
 
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร  083-0687588
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร  082-6992214 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th
 
 รถเข็นอเนกประสงค์มือจับและล้อพับได้
- รถเข็นมือจับและล้อพับได้ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
- รถเข็นมือจับและล้อพับได้มีน้ำหนักเบา
 รถเข็นมือจับและล้อพับได้ล้อพับได้
 รถเข็นมือจับและล้อพับได้มือจับเป็นอลูมิเนียมหุ้มยาง
รถเข็นมือจับและล้อพับล้อยางเข็นเงียบไม่มีเสียง
รถเข็นมือจับพับและล้อพับได้สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150 กก.
 
 
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร  083-0687588
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร  082-6992214 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th 
 
 
 
รถเข็นอเนกประสงค์มือจับ 2 ข้างจัมโบ้ มีคอกล้อม
Double Fixed Handles with Chrome-Plated Mesh Panels

- ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
- พื้นของรถเข็นปูด้วยแผ่นยางกันลื่น
- รถเข็นมีขอบยางกันชน เพื่อลดแรงกระแทก 
- รถเข็นแฮนด์เป็นหลักชุบโครเมี่ยม
- รถเข็นคอกล้อมเป็นตะแตรงชุบซิงค์ล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน
- ตะแกรงด้านยาวของรถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้เปิดได้ครึ่งบางทั้ง 2 ด้าน 
- คอกล้อมสะดวกต่อการวางและหยิบของขึ้นลง
- คอกล้อมสามารถถอดออกได้ในกรณีสินค้าใหญ่กว่าแผ่นพื้น

 
               
               
              รถเข็นเหล็ก รุ่น TS-S
รถเข็นเหล็กแฮนด์พับได้
รถเข็น รับน้ำหนักได้ 200 กก.
รถเข็นพื้นเหล็กมีความแข็งแรง
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับเก็บได้
รถเข็นพื้นเหล็กทุกมุกมีกันชน
รถเข็นพื้นเหล็กมีขนาดกำลังดี
รถเข็นพื้นเหล็กพ่นด้วยสีฝุ่นสวยงาม
รถเข็นพื้นเหล็ก ล้อยางตัน เข็นลื่น

  
               
               
              รถเข็นเหล็ก รุ่น TS-B
รถเข็นเหล็กแฮนด์พับได้
รถเข็น รับน้ำหนักได้ 350 กก.
รถเข็นพื้นเหล็กมีความแข็งแรง
รถเข็นพื้นเหล็กมือจับพับเก็บได้
รถเข็นพื้นเหล็กทุกมุกมีกันชน
รถเข็นพื้นเหล็กมีขนาดกำลังดี
รถเข็นพื้นเหล็กพ่นด้วยสีฝุ่นสวยงาม
รถเข็นพื้นเหล็ก ล้อยางตัน เข็นลื่น

  
               
 
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติกจัมโบ้
รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของทั่วไป
พื้นของรถเข็นอเนกประสงค์เป็นพลาสติดจัมโบ้ฉีดขึ้นรูปและพิมพ์ลายกันลื่น
รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติกจัมโบ้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
มีทั้ง จัมโบ้รถเข็นอเนกประสงค์แบบมือจับพับได้ จัมโบ้รถเข็นอเนกประสงค์มือจับพับไม่ได้
รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้มือจับสองด้าน รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้สามารถรับน้ำหนักได้ 200 กก.
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร  083-0687588
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร  082-6992214 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th
 

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสชั้นเดียว
Single Platform Stainless Steel Hand Truck

- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น

 
 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687677
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687680
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) โทร  083-0687588
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo) โทร  082-6992214 
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นพื้นเหล็กสี่ล้อมือจับพับได้จัมโบ้  (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th
 
 

รถเข็นอเนกประสงค์พื้นเหล็กสองชั้นจัมโบ้
Two-Tier Steel Platform Hand Truck JUMBO

รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้นจัมโบ้ รุ่นมือจับข้างเดียว
Single Handle JUMBO

- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ มือจับเป็นสแตนเลส
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ แผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ปูด้วยยางกันลื่น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น

 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 

รถเข็นอเนกประสงค์ 2 ชั้น รุ่นมือจับสองข้าง Double Handle

- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ มือจับเป็นสแตนเลส
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ แผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ปูด้วยยางกันลื่น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 

รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 2 ชั้นจัมโบ้
Two-Tier Plastic Platform Hand Truck

- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ มือจับเป็นสแตนเลส
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ พื้นพลาสติกฉีดขึ้นรุปและพิมพ์ลายกันลื่น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ น้ำหนักเบา และ แข็งแรง
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น และทนต่อเคมี กรด ด่าง
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อ PU คุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
 
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th

รถเข็นอเนกประสงค์สแตนเลสพื้นถาดจัมโบ้
Stainless Steel Tray Trolley

- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ขอบถาดพับสูง 40 มม.
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูง
- รถเข็นอเนกประสงค์จัมโบ้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น

รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 

รถเข็นอเนกประสงค์ รุ่น ถอดประกอบได้จัมโบ้
Reversible Tray / Shelf Trolley

- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ ทำด้วยเหล็กพ่นสีฝุ่นคุณภาพสูง
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ มือจับเป็นสแตนเลส
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ มีทั้งรุ่น ถาด 2 ชั้น และ ถาด 3 ชั้น
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ ถาดสามารพถอดประกอบเป็นแบบคว่ำและเป็นแบบหงายได้
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ ขอบถาดพับสูง 50 มม.
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ ถอดประกอบได้ทั้งคัน
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ แบบ 3 ชั้น ถาดชั้นกลางสามารถปรับระดับสูงต่ำได้
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
- รถเข็นอเนกประสงค์ถอดประกอบได้จัมโบ้ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น

รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) แฟกซ์ : 02-3701466

รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687677
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) โทร 082-0678952

รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687680
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) โทร 089-1468234
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) โทร 083-0687588
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) โทร  086-3362597
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) โทร 089-1468234
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo) โทร 085-1143953
รถเข็นจัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : info@hereweare.co.th

 

รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้น จัมโบ้
Three-Tier Steel Platform Hand Truck (JUMBO)

รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้
Three-Tier Steel Platform Hand Truck


- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ ของเราแผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก ปูด้วยยางกันลื่น รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ ของเรา
มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ ของเราใช้
ล้อ PU อย่างดี ช่วยผ่อนแรงในการเข็นรถเข็น
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ ของเราเป็น
ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถเข็นได้สะดวก
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ ของเรา
ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ ของเรา
มือจับและเสาเป็นสเตนเลส
รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้รุ่นมือจับข้างเดียว
Single Handle
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้รุ่นมือจับสองข้าง
Double Handles


- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ของเราแผ่นพื้นเสริมคานเหล็ก ปูด้วยยางกันลื่น รองรับน้ำหนักได้มาก

- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ของเรา
มีขอบยางกันชนโดยรอบ เพื่อป้องกันการกระแทก
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ของเราใช้
ล้อ PU อย่างดี ช่วยผ่อนแรงในการเข็นรถเข็น
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ของเราเป็น
ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถเข็นได้สะดวก
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ของเรา
ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
- รถเข็นพื้นเหล็ก 3 ชั้นจัมโบ้ของเรา
มือจับและเสาเป็นสเตนเลส
 
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
 
รถเข็นเอนกประสงค์ถาดเหล็กจัมโบ้
Steel Tray Trolley

- รถเข็นเอนกประสงค์ถาดเหล็กจัมโบ้ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นเอนกประสงค์ถาดเหล็กจัมโบ้ ของเราใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
- รถเข็นเอนกประสงค์ถาดเหล็กจัมโบ้ พ่นสีฝุ่นคุณภาพสูง
- รถเข็นเอนกประสงค์ถาดเหล็กจัมโบ้ พับสูง 40 มม.
 
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
รถเข็นเอนกประสงค์จัมโบ้ รุ่นรถเข็นพื้นพลาสติก 3 ชั้น
Three-Tier Plastic Platform Hand Truck

- รถเข็นเอนกประสงค์พื้นพลาสติก
มีให้เลือก 2 แบบ
รุ่นรถเข็นพื้นพลาสติกมือจับข้างเดียว และ รุ่นรถเข็นพื้นพลาสติกมือจับ 2 ข้าง (
Single Handle, Double Handles)
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น มือจับเป็นสแตนเลส
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น พื้นพลาสติกฉีดขึ้นรุปและพิมพ์ลายกันลื่น
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น น้ำหนักเบา และ แข็งแรง
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น และทนต่อเคมี กรด ด่าง
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น ใช้ล้อเป็น 2 ล้อ ล้อตาย 2 ล้อ ควบคุมและเลี้ยวรถได้สะดวก
- รถเข็นอเนกประสงค์พื้นพลาสติก 3 ชั้น ใช้ล้อ PU คุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
 
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
รถเข็นเอนกประสงค์ รุ่น รถเข็นสเตนเลสพื้นถาด 3 ชั้น
Three-Tier Stainless Steel Tray Trolley
- รถเข็นเอนกประสงค์ มีให้เลือก 2 แบบ รุ่นรถเข็นสแตนเลสมือจับข้างเดียว
และ รุ่นรถเข็นสแตนเลสมือจับ
2 ข้าง (
Single Handle, Double Handles)
- รถเข็นอเนกประสงค์ เป็นสแตนเลสขัดเงา สวยงาม
- รถเข็นอเนกประสงค์ เข็นได้คล่องตัวในที่แคบ
- รถเข็นอเนกประสงค์ ขอบถาดพับสูง 40 มม.
- รถเข็นอเนกประสงค์ รองรับน้ำหนักได้มาก
- รถเข็นอเนกประสงค์ ทำความสะอาดง่าย
- รถเข็นอเนกประสงค์ เหมาะสำหรับงานที่สัมผัสความชื้น
- รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อเกลียว 4 ล้อ ช่วยให้การเคลื่อนย้ายคล่องตัวสูวง
- รถเข็นอเนกประสงค์ ใช้ล้อคุณภาพสูงจากต่างประเทศทุกรุ่น
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo) ติดต่อ : 02-3701463
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701464
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)ติดต่อ : 02-3701465
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น จัมโบ้ (jumbo)แฟกซ์ : 02-3701466
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 089-1468234
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 085-1143953
 รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-3362597
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687680
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 083-0687677
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 086-0687588
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก โทร 082-9662214
รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น รถเข็นเหล็ก,พลาสติก : info@hereweare.co.th
Current Pageid = 24