Website Banner
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 
085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาส ,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 
(Fax) 
02-3701466
บันไดไฟเบอร์กลาส ,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด Line@ : @hereweare999
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th
 
 บันไดไฟเบอร์กลาส แบบ สไลด์ (RIDGID) 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID แบบสไลด์ เป็นสินค้าคุณภาพจาก อเมริกา
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID แบบสไลด์ ขั้นบันไดเป็นรูปตัว D ทำให้ยืนสะดวกกว่าแบบกลม
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ เหมาะสำหรับการใช้งานซ้อมแซมไฟฟ้า
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID  แบบสไลด์ ทนต่อกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 25,000 โวลท์/ตารางนิ้ว
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ ร่องตรงขั้นบันได ช่วยป้องกันการลื่นไหล
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ เสริมยางกันลื่นด้านล่าง
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ หมุดย้ำขนาดใหญ่ ด้านละ 2 จุด
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ ฝาครอบหุ้มกันด้านบนและล่าง ป้องกันโครงไฟเบอร์กลาส
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ ถอดสลักได้ง่าย และสะดวกโดยใช้เพียงนิ้วเดียว
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ มีขาบันไดรุ่นใหม่ มั่นคงขึ้น
บันไดไฟเบอร์กลาส  RIDGID  แบบสไลด์ สามารถรับน้ำหนักได้ 136 กิโลกรัม
 
  บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC แบบสไลด์ รุ่น  RL-FGE16
  
 
 

บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC แบบสไลด์ รุ่น  

  RL-FGE16
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ขนาด (ฟุต)  
  16 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ น้ำหนัก      13.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ความยาว       
         
   4.9 เมตร  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ความยาวฐาน    2.4 เมตร 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ฐาน กว้าง       
 
       

  432 มม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ สูงสุด

   4 เมตร
 
  16.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ความยาว        
         
   6.1 เมตร  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ความยาวฐาน
   3 เมตร
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ฐาน กว้าง        
 
        

  432 มม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ สูงสุด

   5.1 เมตร
 
                                                                                  

                                                                        
                                      
  
  
  บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC แบบสไลด์ รุ่น  RL-FGE24 
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC แบบสไลด์ รุ่น  

  RL-FGE24
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ขนาด (ฟุต)  
  24 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ น้ำหนัก      19.4  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ รับน้ำหนักได้     136 กก.
                                                                                  

                                                                        
                                      
  
 
  บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC แบบสไลด์ รุ่น  RL-FGE20
 
  
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC แบบสไลด์ รุ่น  

  RL-FGE20
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ขนาด (ฟุต)  
  20 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ น้ำหนัก 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ความยาว        
         
   7.3 เมตร  
 บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ความยาวฐาน
  3.6 เมตร 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ฐาน กว้าง        
 
        

  432 มม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ สูงสุด

   6.4 เมตร
 
                                                                                  

                                                                        
                                      
  
 
  บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC แบบสไลด์ รุ่น  RL-FGE28 
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC แบบสไลด์ รุ่น  

  RL-FGE28
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ขนาด (ฟุต)  
  28 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ น้ำหนัก      22  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ความยาว        
         
   8.5 เมตร  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ความยาวฐาน
   4.2 เมตร 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ฐาน กว้าง        
 
        

  432 มม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ สูงสุด

   7.6 เมตร
 
                                                                                  

                                                                        
                                      
  
 
   บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC แบบสไลด์ รุ่น  RL-FGE32 
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC แบบสไลด์ รุ่น  

  RL-FGE32
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ขนาด (ฟุต)  
  32 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ น้ำหนัก      26.2  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ความยาว        
         
   9.7 เมตร  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ความยาวฐาน     4.8 เมตร 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ฐาน กว้าง        
 
        

  450 มม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ สูงสุด

   8.8 เมตร
 
                                                                                  

                                                                        
                                      
  
 
 บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC แบบสไลด์ รุ่น  RL-FGE40 
    
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC แบบสไลด์ รุ่น  

  RL-FGE40
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ขนาด (ฟุต)  
  40 ฟุต
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ น้ำหนัก      40.7  กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ รับน้ำหนักได้     136 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ความยาว        
         
   12.2 เมตร  
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ความยาวฐาน    6.1เมตร 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ ฐาน กว้าง        
 
        

  482 มม.
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGIC  แบบสไลด์ สูงสุด

  10.6 เมตร
 
                                                                                  

                                                                        
                                      
  
   
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาสทรง A
smiling monkey
บันไดไฟเบอร์กลาสทรง A
ridgid
บันไดพาดตอนเดียว
smiling monkey
บันไดพาดสไลด์สองตอน
smiling monkey
 
 
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด  
085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาส ,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด  
(Fax) 
 
02-3701466
บันไดไฟเบอร์กลาส ,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด Line@ : @hereweare999
 
บันไดไฟเบอร์กลาส RIDGID,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th 
  
Current Pageid = 59