Website Banner


บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI ,บันไดต้านกระแสไฟฟ้า,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI,บันไดต้านกระแสไฟฟ้า,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านกระแสไฟฟ้า,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านกระแสไฟฟ้า,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านกระแสไฟฟ้า,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านกระแสไฟฟ้า,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านกระแสไฟฟ้า,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านกระแสไฟฟ้า,บันไดกันไฟดูด  085-1143953 
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านกระแสไฟฟ้า,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านกระแสไฟฟ้า,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านกระแสไฟฟ้า,บันไดกันไฟดูด(Fax)02-3701466
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านกระแสไฟฟ้า,บันไดกันไฟดูด Line@ : @hereweare999 
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด info@hereweare.co.th

 
บันไดไฟเบอร์กลาสปรับพาดสองตอน SANKI  
 
บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI ปลอดภัยทำจากไฟเบอร์กลาสซึ่งมีคุณสมบัติสามารถต้านกระแสไฟฟ้า
บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI เหมาะสำหรับใช้งานซ่อมแซมกระแสไฟฟ้า
บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI ขั้นบันไดผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยที่มีความทนทานสูง
บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI ปลายขาสามารถปรับรูปแบบตามลักษณะการใช้งาน
บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI สามารถรับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI มีความสูงตั้งแต่ 10-14 ฟุต หรือ ประมาณ 3.04-4.26 เมตร
บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI มีตะขอที่สามารถเคลื่อนย้ายบันไดขึ้นลงได้ โดยการชักรอกเพื่อปรับความสุง
บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI ขาบันได กันลื่นขณะใช้งาน
บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI ได้รับมาตรฐานจากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (ANSI)  
  
 
 
 
 
 Model/รุ่น   รายละเอียด
 ระยะกาง(ซม.)
W
 
สูง(ซม.)
 
เมื่อยึดสูงสุด(ซม.)
H  1
  บันไดไฟเบอร์กลาส พาดตอนเดียว       
 (LD-FBS 10)   บันไดไฟเบอร์กลาส พาดตอนเดียว 10 ฟุต   45.5 316   -
 (LD-FBS 12)   บันไดไฟเบอร์กลาส พาดตอนเดียว 12 ฟุต 
 45.5 
375   -
 (LD-FBS 14) 
 บันไดไฟเบอร์กลาส พาดตอนเดียว 14 ฟุต   45.5 
435   -
         
   บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์พาด 2 ตอน 
     
 (LD-FBL 10)
 บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์พาด 2 ตอน 10 ฟุต 
 45.5 
 316 490.6 
  (LD-FBL 12)  
 บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์พาด 2 ตอน 12 ฟุต  
 45.5 
 375 610 
 (LD-FBL 14) 

 บันไดไฟเบอร์กลาสสไลด์พาด 2 ตอน 14 ฟุต  

 45.5 

 435

 725.7

 
บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI ,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701463
บันไดไฟเบอร์กลาส SANKI,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701464
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 02-3701465
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 089-1468234
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687588
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 085-1143953
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687677
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด  085-1143953 
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 083-0687680
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด 082-9662214
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด(Fax)02-3701466 
บันไดไฟเบอร์กลาสSANKI,บันไดต้านไฟฟ้าแรงสูง,บันไดกันไฟดูด
info@hereweare.co.th
 

Current Pageid = 92