Website Banner
  สินค้าแนะนำ  
  บันไดขึ้นชั้นลอยพับได้  
บันไดใช้สำหรับขึ้นชั้นลอยหรือชั้นสองพับได้
สามารถกางบันไดออกเมื่อต้องการใช้และพับเก็บได้เมื่อใช้เสร็จแล้ว  

   
 
 
 
     

รับติตตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 02-3701463
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 02-3701464
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 02-3701465
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร แฟกซ์ 02-3701466
 รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 089-1468234   
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687677
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687680
 รับติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร  ติดต่อ 086-3362597  
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687588
รับติดตั้งบันไดหนีไฟ ติดต่อ info@hereweare.co.th

 
  
สนใจบันไดรุ่นไหนคลิ๊กเลยครับ
  
บันไดติดล้อพับได้ 

 บันไดรางเลื่อน 
 
บันไดพาดสไลด์สองตอน 
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ  บันไดพับได้เอนกประสงค์  บันไดยืดหดได้ 
บันไดทรงเอขึ้นลงสองทาง       

 
บันไดหนีไฟนอกอาคาร 
 
  
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีราวจับมีจุดพัก
และบันไดลิงแบบมีกันตกเพื่อการซ้อมบำรุง 
 
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟรุ่นนี้มีจุดพักและราวจับ
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 50 คน
บันไดหนีไฟแบบวนติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบวนเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน  
บันไดหนีไฟแบบวนกว้างไม่ต่ำกว่า 80 ซม.
บันไดหนีไฟแบบวนมีความชั้นไม่เกิน 60 องศา
บันไดหนีไฟแบบวนปูพื้นด้วยเหล็ก checker plate หรือ เหล็กฉีกได้
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟรุ่นนี้มีกันตก

 
  
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th 
 
 
 

 
รับผลิตบันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ 
 
   
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อเกิดเหตุเราสามารถดึงเดือยบันไดเพื่อให้บันไดเลื่อนลงสู่พื้น
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ไม่เปลืองเนื้อที่
   
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อไม่เกิดเหตุเราสามารถดึงเก็บและล็อคได้
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ไม่เปลืองเนื้อที่
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อเกิดเหตุเราสามารถดึงเดือยบันไดจะเลื่อนลงสู้พื้น
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อไม่เกิดเหตุเราสามารถดึงเก็บและล็อคได้
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม,หอพัก,โรงงานต่าง ๆ และโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับหอพัก

บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับบ้านพักคนงาน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับโรงแรม
 
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th  
 
 รับผลิตบันไดหนีไฟออกอาคารแบบมีเสารองรับน้ำหนัก
 บันไดหนีไฟบ้านพักคนงาน โรงสีเจียเม้ง (ข้าวหงษ์ทอง)
 
โครงสร้างชานพักบันไดหนีไฟ เหล็กรางน้ำ 6”
เหล็กแผ่นพื้นบันไดหนีไฟ CHECKER PLATE 3.0 มม.
แม่บันไดหนีไฟ เหล็กรางน้ำ 6”
ขั้นบันไดหนีไฟ เหล็กรางน้ำพับหนา 4.0 มม. กว้าง 30*90 ซม.
บันไดหนีไฟ ราวกันตก เหล็กกล่อง 2” * 1” * 2.0 มม.
เสารับน้ำหนักของบันไดหนีไฟเป็น H-Beam 200 จำนวนสองต้น 
 


 
 
 บันไดหนีไฟนอกอาคารรอเครนยกเพื่อติดตั้ง
 
 มีเสา I beam ขนาดใหญ่ช่วยรับน้ำหนัก ของบันไดหนีไฟ 2 เสา
 
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th  
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th
  
 
 บันไดหนีไฟ อพาร์ตเม้นท์ 
หลังสถานทูต กัมบูชา
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีลูกตั้งลูกนอน
พร้อมบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค
เสาหลักของบันไดหนีไฟใช้ H Beam
โครงสร้างชานพักบันไดหนีไฟ เหล็กรางน้ำ 6 นิ้ว
เหล็กแผ่นพื้นบันไดหนีไฟ CHECKER PLATE 3.0 มม.
แม่บันไดหนีไฟ เหล็กรางน้ำ 6 นิ้ว
ขั้นบันไดหนีไฟ เหล็กรางน้ำพับหนา 4.0 มม. กว้าง 30 X 90 ซม.
บันไดหนีไฟ ราวกันตก เหล็กกล่อง 2” X 1” * 2.0 มม.
เสารับน้ำหนักของบันไดหนีไฟเป็น H-Beam 200
มีช่องสำหรับประตูหนีไฟ
 
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
 
 รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
และมีชานพักยาวเพื่อวางคอมเพรสเซอร์แอร์ในแต่ชั้น
และบันไดสไลด์ชักเก็บได้ มีฝาปิดกันขโมย

 
ผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
และมีชานพักยาวเพื่อวางคอมเพรสเซอร์ในแต่ชั้น
และบันไดสไลด์ชักเก็บได้
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวรุ่นนี้มีชานพักยาวพิเศษและราวจับ
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 20 คน
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน  
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวกว้างไม่ต่ำกว่า 80 ซม.
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวมีฝากันขโมยในแต่ละชั้น
บันไดหนีไฟแบบมีชานพักยาวชานพักปูพื้นด้วยเหล็ก checker plate  
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟรุ่นนี้ชานพักมีกันตก
มีบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงชักเก็บและปลดล็อคได้จากชั้นสองถึงพื้น
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงชักเก็บและปลดล็อคได้ ใช้สำหรับป้องกันคนจากภายนอก
 
บันไดหนีไฟ Gaam Hotel 
 
บันไดหนีไฟ Gaam Hotel
 บันไดหนีไฟกว้าง 80 ซม. 
บันไดหนีไฟสูง 7 ชั้น
โครงย่อยใช้เหล็ก 2*4 นิ้ว
ปูพื้นด้วย Checker Plate 


 
 
 บันไดหนีไฟแบบซิกแซก Evangelical Church
 บันไดหนีไฟกว้าง 80 ซม. 
บันไดหนีไฟสูง 4 ชั้น
เสาหลักใช้เหล็กกล่อง 4x4 นิ้ว
โครงย่อยใช้เหล็ก 2x4 นิ้ว
ปูพื้นบันไดด้วย Checker Plate 
 
 
 บันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอนบ้านพักลูกค้า 5 แยกวัชรพล
 
ขั้นบันไดหนีไฟกว้าง 80 ซม.
บันไดหนีไฟ สูง 4 ชั้น 
โครงหลักบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง 4x2 นิ้ว
กันตกใช้เหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว และ เหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว
และปูพื้นขั้นบันไดหนีไฟด้วย Checker Plate หนา 3 มม. 

 
 บันไดหนีไฟสแตนเลสภายในโรงงานอาหารกระป๋อง UFM
 
พื้นบันไดหนีไฟปูด้วย สะแตนเลสหนา 3 มม.
กันตกของบันไดหนีไฟใช้สแตนเลสกลม 1 นิ้ว
โครงใช้สแตนเลสกล่องขนาด 1.5*3 นิ้ว
ขั้นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคได้ใช้สแตนแลสกล่องขนาด 1*1นิ้ว
 
 บันไดหนีไฟ Office ย่าน วิภาวดี
เป็นบันไดหนีไฟและบันไดขึ้นไป Service ดาดฟ้า
 
ขั้นบันไดหนีไฟกว้าง 90 ซม.
บันไดหนีไฟ สูง 12 เมตร 
โครงหลักบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง 4x2 นิ้ว
กันตกใช้เหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว และ เหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว
และปูพื้นขั้นบันไดหนีไฟด้วย Checker Plate หนา 3 มม. 

  
 
 บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค Family Park Condo 3 ชุด
 
 บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคพร้อมชานพัก จำนวน 3 ชุด
โครงบันไดหนีไฟใช้เหล็ก 1.5*3 นิ้ว
กันตกใช้เหล็กกลม 1 นิ้ว
พื้นปูด้วย checker plate หนา 3 มม.
 
 
 
บันไดหนีไฟและบันได service ดาดฟ้าอาคารสำนักงานย่าน ซอยเสนา
เป็นบันไดลิงมีกันตกด้านหลังและมีชานพัก
ตัวบันไดใช้เหล็กกลม 1.2 นิ้ว
ขั้นบันไดหนีไฟใช้เหล็กกลม 1 นิ้ว
กันตกด้านหลังใช้ Fat Bar1.5นิ้วหนา 3 มม.
โครงบันไดหนีไฟใช้เหล็ก 1.5*3 นิ้ว
กันตกชานพักใช้เหล็กกลม 1 นิ้ว
พื้นปูด้วย checker plate หนา 3 มม.

 
 
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังชุบกาวาไนซ์
มีชานพักทุกชั้นและบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค
คอนโดย่านสรงประภา 20
 
 
 
 รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนมีลูกตั้งลูกนอน
โรงแรมแถวลาดกระบัง
 
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนมีโครงเสาเหล็ก H-beam รับน้ำหนักทั้งหมด
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 20 คน
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบวนได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน  
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนกว้างไม่ต่ำกว่า 80 ซม.
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนขั้นบันไดปูพื้นด้วยเหล็ก checker plate  
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนชานพักปูพื้นด้วยเหล็ก checker plate  
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวนของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี 
 
 รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันได Service
โรงงาน เซาท์อีสเอเชีย แพคเกจจิ้ง บางปู  
 
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันได Service โรงงาน เซาท์อีสเอเชีย แพคเกจจิ้ง บางปู  
บันไหนีไฟบันได service แบบมีลูกตั้งลูกนอน
บันไดหนีไฟบันได service แบบบันไดวน
บันไดหนีไฟแบบบันได Service สูง 7.30 เมตร
เสารองรับน้ำหนักของบันไดหนีไฟแบบบันได service ใช้เหล็ก 4"x4"x2 mm.
โครงแม่บันไดหนีไฟและโครงชานพักใช้เหล็ก 6"x2"x2 mm.
ราวกันตกของบันได serviceใช้เหล็ก 2"x1"x1.8 mm.
ขั้นบันได serviceใช้เหล็ก Checker Plate หนา 3 mm. พับขึ้นรูป
ชานพักบันได serviceใช้เหล็ก Checker Plate หนา 3 มม. 
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th  
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดเป็นขั้นเดิน
และบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค บริษัท ดีคอนซีส
 
 
 
 รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคสองช่วง
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อค 2 ท่อน
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ไม่เปลืองเนื้อที่
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ใช้ในกรณีความสูงไม่พอ
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อเกิดเหตุเราสามารถดึงเดือยบันไดจะเลื่อนลงสู้พื้น
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อไม่เกิดเหตุเราสามารถดึงเก็บและล็อคได้
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม,หอพัก,โรงงานต่าง ๆ และโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับบ้านพักคนงาน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับโรงแรม 
 
 
 
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค แฟมิลี่ปาร์ค  จำนวน 3 ชุด
 บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคพร้อมชานพัก จำนวน 3 ชุด 
แม่บันไดใช้เหล็กกลม 1.2 นิ้ว
ขั้นบันไดใช้เหล็กกลม 1 นิ้ว
ชานพักบันไดปูด้วย Checker Plate  
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
 
  รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีราวจับมีจุดพัก 
 

 
 
 
 รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีราวจับมีจุดพัก
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟรุ่นนี้มีจุดพักและราวจับ
ชบันไดหนีไฟแบบบันไดวนเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 50 คน
บันไดหนีไฟแบบวนติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบวนเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบวนได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน
 
 รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 

  
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังและมีชานพัก
พร้อมด้วยบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค
โรงงานเพชร
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
บันไดหนีไฟแม่บันไดใช้เหล็กกลม 1.5 นิ้ว
บันไดหนีไฟขั้นบันไดใช้เหล็กกลม 1 นิ้ว
บันไดหนีไฟกันตกด้านหลังใช้ Fat Bar 1.5 นิ้ว หนา 2 มม.
ชานพักของบันไดหนีไฟใช้เหล็ก checker plate 
 
 รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th
 
 
 
 
บันไดนหนีไฟแบบซิกแซก มีขั้น เป็น step มีชานพัก
 บริเวณหอพัก บริษัท สยามแฮนด์ (เสื้อผ้าแตงโม)
 
เสาหลักของบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่องขนาด4x4"
โครงหลักบันไดหนีไฟใช้เหล็ก กล่อง 2x6"
กันตกบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง 2x1"
ย่อยกันตกบันไดหนีไฟใช้เหล็ก1x1"
ปูพื้นด้วยบันไดหนีไฟ Checker Plate หนา 3 มม.

  
 
 
 บันไดหนีไฟบริเวณโรงงาน 2 ชุด 
เสื้อผ้าแตงโม (บริษัท สยามแฮนด์ จำกัด)
 

โครงหลักบันไดหนีไฟโรงงานใช้เหล็ก กล่อง 2x6"
กันตกบันไดหนีไฟโรงงานใช้เหล็กกล่อง 2x1"
ย่อยกันตกบันไดหนีไฟโรงงานใช้เหล็ก1x1"
ปูพื้นด้วยบันไดหนีไฟ Checker Plate หนา 3 มม. 

 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลูกตั้งลูกนอน
บริเวณ โรงพิมพ์ ของโรงงานเสื้อผ้าแตงโมง
(สยามแฮนด์)

 
โครงหลักบันไดหนีไฟโรงพิมพ์ใช้เหล็ก กล่อง 2x6"
โครงย่อยของบันไดหนีไฟโรงพิมพ์ใช้เหล็กกล่อง 2x4"
กันตกบันไดหนีไฟโรงพิมพ์ใช้เหล็กกล่อง 2x1"
ย่อยกันตกบันไดหนีไฟโรงพิมพ์ใช้เหล็ก1x1"
ปูพื้นด้วยบันไดหนีไฟโรงพิมพ์ Checker Plate หนา 3 มม.  

 
บันไดหนีไฟโรงงาน กรีนเดย์ นิคมอุตสาหกรรม บางปู 
 
บันไดหนีไฟแบบขั้นบันไดเป็นลูกตั้งลูกนอน
บันไดหนีไฟกว้าง 80 ซม.
ขั้นบันไดปูด้วยเหล็ก chcker plate
พร้อมด้วยบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 
 
 รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ออฟฟิส ย่านทองหล่อ 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังมีชานพักทุกชั้น
แม่บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงใช้เหล็กกลมขนาด 1.5 "
ขั้นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงใช้เหล็กกลมขนาด 1 "
กันตกด้านหลังของบันไดลิงใช้ Fat Bar ขนาด 1.5 "
พื้นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงใช้ checker plate 
กันตกของชานพักใช้ตระแกรงเหล็กฉีกน้ำหนักเบาและไม่เก็บน้ำ
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th 

 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังพร้อมชานพัก
บันไดลิงมีกันตกด้านหลังแบบบันไดหนีไฟคู่ และมีชานพักทุกชั้น
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังอพาร์ทเม้นท์ย่านรังสิตคลอง 11
สร้างคู่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th
 
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงกันตกด้านหลังและชานพัก
ชุบ กาวาไนซ์ ใช้ในงาน SERVICE
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังชุบกาวาไนซ์มีชานพัก
บันได service ใช้ในการซ่อมบำรุง Solarcell
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง hotdip gavanize เพื่อกันสนิม
แม่บันไดหนีไฟใช้เหล็กกลม 2 "
ขั้นบันไดหนีไฟใช้เหล็กกลม 1 "
กันตกด้านหลังใช้ fat bar 2" 3 มม.
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีลูกตั้งลูกนอน แฟลต 5 ดาว
 
 
บันไดหนีไฟ 5 ชั้น เป็นบันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอน
โครงบันไดหนีไฟใช้ เหล็ก C Channal
พื้นปูด้วย checker plate 3 มม.
พร้อมบันไดชักเก็บได้ 
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th
 
  บันไดหนีไฟ สำนักเวชศาสตร์เขตร้อนมหิดล
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดมีลูกตั้งลูกนอนเป็นขั้น step 
โครงบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง 2x6  นิ้ว
ขั้นบันไดหนีไฟ ปูด้วย Checker Plate หนา 3 มม.
ราวกันตกใช้เหล็ก 1x2 นิ้ว

 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟแบบบันได service และ walkway  ชุบกาวาไนซ์
เพื่องานซ้อมบำรุง Solar Cell
 
โครงบันได service ใช้เหล็กขนาด 2 นิ้ว 
ขั้นบันได service ใช้เหล็กกลมขนาด 1.5 นิ้ว
พื้นบันไดปูด้วย Checker Plate หนา 3 มม.
Walk way ปูด้วยเหล็กรางเดินสายไฟ ชุบกาวาไนซ์
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
เพื่องานซ้อมบำรุงหลังคา
โรงงาน Fromm Plastic Asia ย่านบางนา
 
 
 
 
บันไดซ้อมบำรุง ใช้เหล็กกลม ขนาด 1.2 นิ้ว
กันตกด้านหลังใช้ FAT BAR ขนาด 1.5 นิ้ว หนา 3 มม.
ชานพักปูพื้นด้วยเหล็กลาย
บันไดสร้างยื่นออกมาเพื่อหลบหลังคา 
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง service เพื่อเช็คสารเคมี
โรงงานไฟฟ้าหนองปลาหมอ สระบุรี 
 
โครงของ Stand ชานพักบันได
ใช้เหล็กเหลี่ยมขนาด 2x2 นิ้้ว
ปูพื้นด้วย Checker plate 
โครงบันไดใช้เหล็กกลม 2 นิ้ว
ขั้นบันไดใช้เหล็ก 1 นิ้ว
บันไดทั้งหมดชุบกาวาไนซ์ 
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
และบันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้
  
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังและบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังจากชั้น ดาดฟ้าถึงชั้น 2
บันไดปลดล็อคสามารถขักเก็บได้จากชั้น 2 ถึง พื้น
บันไดหนีไฟมีชานพักที่ชั้น 2 
บันไดหนีไฟแม่บันไดทำจากเหล็กกล่อง 1.5x3
ขั้นบันไดหนีไฟทำจากเหล็กกลม 1 "
พื้นชานพักของบันไดหนีไฟทำจาก Checker Plate 

 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีลูกตั้งลูกนอน
และบันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้ 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนเป็นบันไดแบบมีลูกตั้งลูกนอนมี step จากชั้น7ถึงชั้น2
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงชักเก็บได้จากชั้น 2 ถึงพื้น
บันไดหนีไฟไฟแบบปลดล็อคจะล็อคเก็บไว้เพื่อป้องกันคนจากด้านนอกเข้ามาในอาคาร 
 
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์  ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์ ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์  แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์ info@hereweare.co.th  
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคสามารถชักเก็บได้ สมาคมจีนเกาะ 2 ชุด
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อค
ของบริษัท ซี ดี แอ๊ดวานซ์
 
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ของบริษํท ซีดี แอ๊ดวานซ์
เพื่อแก้ปัญหาบุคคลจากภายนอกเข้ามาในอาคารจากบันไดหนีไฟ
 
 
 
 บันไดหนีไฟโรงงานลูกชิ้น สุขสวัสดิ์ 78
 
บันไดหนีไฟและบันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเพื่อป้องกันคนจากด้านนอกเข้ามาในอาคาร 
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคชักเก็บได้
คอนโดมิเนี่ยม นวมินทร์ 75
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคชักเก็บได้ 2 ชุด
คอนโดมิเนี่ยม ซอย นวมินทร์ 75
บันไดหนีไฟแข็งแรงทนทาน 
ลูกค้าทดสอบการใช้ได้ด้วยตัวเอง 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟใช้ในอาคารที่มี office ในโรงงาน   
 
บันไดหนีไฟใช้ในอาคาร office โรงงาน 
 รับทำบันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอน
เป็นบันไดหนีไฟที่ใช้ในโรงงานและมีoffice 
ชั้นสองที่มีความสูงเป็นพิเศษจึงต้องมี ชานพ้กของบันไดหนีไฟ 3 จุด
เพราะความแข็งแรงของบันไดหนีไฟจึงใช้เหล็ก H BEAm ขนาดใหญ่

รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์  ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์ ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์  แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์ info@hereweare.co.th  
 
 
 รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
มีชานพักทุกชั้นและบันไดปลดล็อคจากชั้น 2
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังพร้อมชานพักและบันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง กันตกใช้ Fat Bar ขนาด 1.5"
ตัวบันไดหนีไฟแม่บันไดใช้เหล็กขนาด 1.5 ส่วนขั้นบันไดหนีไฟใช้เหล็ก 1 "
บันไดหนีไฟมีชานพักทุกชั้นชานพักของบันไดหนีไฟปูพื้นด้วย  CheckerPlate หนา 2 มม.
และมีบันไดหนีไฟแบบปลดล็อคจากชั้น 2 ถึงพื้น สามารถชักเก็บได้

 
 
 รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดปลดล็อคมีกันตกด้านหลัง
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดปลดล็อคชักเก็บได้มีกันตกด้านหลัง
แม่บันไดใช้เหล็กกลม 1.5'
ขั้นบันไดหนีไฟทำจากเหล็กกลม 1"
กันตกด้านหลังบันไดหนีไฟใช้ Fat Bar
 
บันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
บันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
บันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
บันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
บันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
 info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟที่โรงงาน sonoco บ้านบึง บันได service
 
 
     
 
บันไดหนีไฟที่โรงงาน sonoco บ้านบึง
เป็นบันไดหนีไป จากหลังคา พร้อม walk way บนหลังคา
 
 
บันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์  ติดต่อ 02-3701463
บันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์  ติดต่อ 02-3701464 
บันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์ ติดต่อ 02-3701465
บันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์  แฟกซ์ 02-3701466 
บันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์ info@hereweare.co.th

 
 บันไดทาวเวอร์ ใช้สำรับงานซ้อมบำรุง
  
  บันไดทาวเวอร์ ใช้สำรับงานซ้อมบำรุง
 แผง SOLAR CELL บนหลังคาอาคาร

บันไดทาวเวอร์แบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่น
บันไดทาวเวอร์รุ่นนี้มีกันตก
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 15 คน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับหอพักขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับโรงเรียนกวดวิชา
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับที่พักคนงาน
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับโรงงาน
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุง

บันไดหนีไฟหอพักบริษัทสุพรชัย 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดวนสำหรับหอพักพนักงานของโรงงานสุพรชัย
  และบันไดหนีไฟแบบบันไดปลดล็อคพนักงานโรงงานสุพรชัย
บันไดหนีไฟกว้าง 1 เมตร สูง4ชั้น 
โครงหลักบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง2x6 นิ้ว
โครงย่อยบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง2x4 นิ้ว
ราวกันตกใช้เหล็กกลม 1.5นิ้ว ปูพื้นด้วยchecker plate(เหล็กลายตีนเป็ด)

  
  
  
                รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์  ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์ ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์  แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์ info@hereweare.co.th 
 
บันได Serviceใช้สำหรับซ้อมบำรุง Solar Cell
โรงงานเหล็ก ลี้ย้งฮั้ว

 
 บันไดทาวเวอร์ชุบกาวาไนซ์ เพื่อปกกันสนิม  
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์ ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์ ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์ แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดทาวเวอร์ info@hereweare.co.th 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพัก
                     บันไดหนีไฟคอนโด เจริญนคร 24
เป็นบันไดหนีไฟ แบบมีที่พัก ในแต่ละชั้น 
 
 
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักและคอกกันรอบด้าน

 
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟเป็นบันไดลิงมีจุดพัก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยน้อยกว่า 50 คน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงงาน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน
 

 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
 
 บันไดหนีไฟ แบบ ทาวเวอร์ และทำทางเดินบนหลังคา
 
 บันไดหนีไฟ แบบ ทาวเวอร์ และทำทางเดินบนหลังคา
บันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลังและทำทางเดินบนหลังดา
เพื่อใช้ในการหนีไฟมีประตูกันขโมยกันคนเข้ามาใช้
บันไดหนีไฟเป็นบันได ที่ ภูริษา สปา ย่านรังสิต
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
                                                   
                   บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกและบันไดแบบปลดล็อ  
  
  บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกและบันไดแบบปลดล็อค 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกผสมบันไดแบบชักเก็บได้ 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟรุ่นนี้มีกันตก
บันไดหนีไฟแบบบันไดแนวดิ่งเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 15 คน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับหอพักขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับโรงเรียนกวดวิชา
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับที่พักคนงาน
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ไม่เปลืองเนื้อที่
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ใช้ในกรณีป้องกันการปีนขึ้นจากคนภายนอก
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อเกิดเหตุเราสามารถดึงเดือยบันไดจะเลื่อนลงสู้พื้น
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเมื่อไม่เกิดเหตุเราสามารถดึงเก็บและล็อคได้
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม,หอพัก,โรงงานต่าง ๆ และโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับโรงงานต่าง
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะบ้านพักพนักงาน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้เหมาะสำหรับโรงแรม  

 

รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th
                           
บันไดหนีไฟ แบบบันได service 
เป็นบันไดเพื่อใช้ขึ้นไปดูแล ลิฟท์ 
 
  
บันไดหนีไฟ แบบบันได service 
เป็นบันไดเพื่อการซ้อมบำรุง
เพื่อใช้ขึ้นไปดูแลลิฟท์
เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง และกันตกด้านหลัง 
บันไดทาวเวอร์แต่ละชั้นจะมีชานพัก
บันไดหนีไฟเพื่อใช้ในการซ้อมบำรุงพื้นปูด้วยเหล็กฉีก 
 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th
  
 
 
บันไดหนีไฟ แบบบันได service 
เป็นบันไดวนแบบมีลูกตั้งลูกนอนพร้อมกันตก 
 
 
บันไดหนีไฟ แบบบันได service 
เป็นบันไดเพื่อการซ้อมบำรุง
เพื่อใช้ขึ้นไประบบน้ำดาดฟ้า
เป็นบันไดหนีไฟบันไดวนมีลูกตั้งลูกนอน และกันตก
บันไดหนีไฟเพื่อใช้ในการซ้อมบำรุงพื้นปูด้วย Checker Plate

 
 รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th 
 
 เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง ธรรมดา 
 
 
บันไดหนีไฟ สถาบัน เบสท เซนเตอร์

เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง ธรรมดา

 
 รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th 
 
 บันไดหนีไฟ อพาร์ตเมนท์ ย่านรังสิตคลอง 6  
 
  
 
บันไดหนีไฟ อพาร์ตเมนท์ ย่านรังสิตคลอง หก 
เป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง และกันตกด้านหลัง 
บันไดหนีไฟแต่ละชั้นจะมีชานพัก 
 
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟเป็นบันไดลิงมีจุดพักในแต่ละชั้น
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยน้อยกว่า 50 คน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบบันไดทาวเวอร์จุดพักได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงงาน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน
 
 
 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th  
 
 
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้ตอนเดียว 
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้ตอนเดียว เหมาะกับอาคารที่มีบันไดหนีไฟถึงชั้นสอง
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้ตอนเดียวทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้ตอนเดียว เหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 15 คน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้ตอนเดียว เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้ตอนเดียว เหมาะสำหรับหอพักขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้ตอนเดียว เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้ตอนเดียว เหมาะสำหรับโรงเรียนกวดวิชา
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้ตอนเดียว เหมาะสำหรับที่พักคนงาน
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้ตอนเดียว เพื่อป้องกันคนภายนอกเข้ามาในอาคาร

 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
 
 
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคได้ 2 ท่อนแบบชานพักที่ใหญ่พิเศษ
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ 2 ท่อน เหมาะสำหรับอาคารที่ไม่มีบันไดหนีไฟถึงพื้น
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ 2 ท่อน มีชานพักใหญ่สำหรับอาคารที่ผู้ใช้จำนวนมาก
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ 2 ท่อน ทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ 2 ท่อน เหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 15 คน
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ 2 ท่อน เมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ 2 ท่อน เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ 2 ท่อน เหมาะสำหรับหอพักขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ 2 ท่อน เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ 2 ท่อน เหมาะสำหรับโรงเรียนกวดวิชา
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ 2 ท่อน เหมาะสำหรับที่พักคนงาน
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ 2 ท่อน เพื่อป้องกันคนจากภายนอก
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
 
 บันไดทาวเวอร์ ใช้ในงานซ้อมบำรุง เสาโทรศัพท์
 
 บันไดทาวเวอร์ ใช้ในงานซ้อมบำรุง เสาโทรศัพท์
 
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงเป็นบันไดลิงมีจุดพักในแต่ละชั้น
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดลิงเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยน้อยกว่า 50 คน
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดลิงติดตั้งง่าย
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดใช้เพื่อขึ้นไปดูแลรักษาเสาโทรศํพท์
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดทาวเวอร์จุดพักได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงงาน
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง  ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701464 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ติดต่อ 02-3701465
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง แฟกซ์ 02-3701466 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง info@hereweare.co.th 
 
 
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
โรงแรมกรีนเฮาส์ ย่านตรอกข้าวสาร
 
บันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลัง
โรงแรมกรีนเฮาส์ ย่านตรอกข้าวสาร
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงเป็นบันไดลิงมีจุดพักในแต่ละชั้น
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดลิงเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยน้อยกว่า 50 คน
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดลิงติดตั้งง่าย
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดใช้เพื่อขึ้นไปดูแลรักษาเสาโทรศํพท์
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดทาวเวอร์จุดพักได้เหมาะสำหรับคอนโดมิเนี่ยม
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับหอพัก
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงงาน
บันไดทาวเวอร์งานซ้อมบำรุงแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับโรงเรียน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีจุดพักได้เหมาะสำหรับที่พักคนงาน
 
 รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์  ติดต่อ 02-3701463
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701464 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 02-3701465
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,บันได service hot dip ชุบกาวาไนซ์ info@hereweare.co.th 
 
 
 
 บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงสามารถชักเก็บได้และปลดล็อคได้
ตัวบันไดหนีไฟใช้เหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว ขั้นบันไดหนีไฟใช้เหล็กกลม 1.2 นิ้ว
บันไดหนีไฟรุ่นนี้มีกันตกและชานพักด้วย โครงกันตกใช้เหล็ก 1.2 นิ้ว
ตัวพื้นชานพักของบันไดหนีไฟใช้เหล็ก Checker Plate 
 
 ผลงานบันไดหนีไฟ
  
 
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 02-3701463
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 02-3701464
รับทำบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 02-3701465
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 089-1468234 
รับสร้างบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687677
รับสร้างบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687680
 รับผลิตบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร  ติดต่อ 086-3362597  
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟนอกอาคาร ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟ ติดต่อ info@hereweare.co.th


 
Current Pageid = 41