Website Banner
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 083-0687677
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 085-1143953
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 083-0687680
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ089-1468234
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 085-1143953
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 083-0687588
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 082-0768952
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 086-3362597
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,บันไดติดล้อ,บันไดอเนกประสงค์พับได้ ติดต่อinfo@hereweare.co.th


 
  
สนใจบันไดรุ่นไหนคลิ๊กเลยครับ
  
บันไดติดล้อพับได้ 

 บันไดหนีไฟ  
 บันไดรางเลื่อน 
 บันไดไฟเบอร์กลาส   บันไดสไลด์พาดสามตอน
บันไดอลูมิเนียมทรง A
sanki 
บันไดสั่งทำ  บันไดพาดตอนเดียว  บันไดพาดสไลด์สองตอน 
บันไดพื้นยืนพร้อมมือจับ  บันไดพื้นยืนพร้อมถาดวางเครื่องมือ  บันไดพับได้เอนกประสงค์  บันไดยืดหดได้ 
บันไดทรงเอขึ้นลงสองทาง       

 
บันไดอลูมิเนียม
 
หนาที่สุดและแข็งแรงที่สุด 
 บันไดอย่างหนาแต่ราคาประหยัด
บันไดอลูมิเนียมทรง A อย่างหนา ตรา 
Smiling Monkey

บันไดอลูมิเนียมทรง A มีตั้งแต่ 3 ขั้น ถึง 15 ขั้น
 ข้อดีของบันไดอย่างหนา smiling monkey 
 
         
      บันไดอลูมิเนียม Monkey ขั้นบันไดเป็นอลูมิเนียมกล่องแข็งแรงมาก 
บันไดทั่วไป ขั้นบันไดเป็นอลูมิเนียมแผ่น  
 
         
      อลูมิเนียมที่ใช้ผลิกบันได Monkey หนา 1.8 มม.
บันไดอลูมิเนียมทั่วไปผลิต 1.2 หรือ 1.5 มม.
 
         
      บันไดอลูมิเนียม Monkey
ทุกขั้นบันไดมีตัวคล่ำระหว่างขั้น 4 มุม
 
         
      บันไดอลูมิเนียม Monkey ขึ้นลงทางเดียว
โครงด้านหลังใช้เหล็กกล่อง 
บันไดอลูมิเนียมทั่วไปใช้เหล็กแผ่น
 
         
      บันไดอลูมิเนียม Monkey ขึ้นลงทางเดียว
โครงด้านหลังใช้เหล็กกล่องมีตัวคล่ำ 4 ด้าน 
บันไดอลูมิเนียมทั่วไปใช้เหล็กแผ่น มีตัวกล่ำ 2 ด้าน 

(ในรูปนี้ไม่ใช่ขั้นบันไดแต่เป็นโครงด้านหลังแข็งแรงสามารถยืนได้)
  
 
         
 
บันไดอลูมิเนียม
บันทรง A
 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ สามารถขึ้นลงได้ทางเดียว
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ทำจากอลูมิเนียมคุณภากพดี
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ผ่านกรรมวิธีป้องกันการเกิดคราบดำ 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 150 กก.
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 3-15 ฟุต 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ ทำมาจากอลูมิเนียหนา 1.8 มม. 
ซึ่งเป็นบันไดที่หนาที่สุด

บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 3 ขั้น (LD-SM 03)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 3 ขั้น (LD-SM 03)

บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น ความกว้าง B1 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 3 ขั้น ความสูง H
LD-SM 03
32.5 ซม.
58 ซม.
43 ซม. 
95 ซม.
บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 4 ขั้น (LD-SM 04)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 4 ขั้น (LD-SM 04)

บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้นความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 4 ขั้น ความสูง H
LD-SM 04
32.5 ซม.
46 ซม.
67 ซม.
120 ซม.
บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 5 ขั้น (LD-SM 05)
บันไดอลูมิเนียม บันได ทรง Aขนาด 5 ขั้น (LD-SM 05)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 5 ขั้น ความสูง H
LD-SM 05
32.5 ซม. 
49 ซม.
79.7 ซม.
148 ซม.
บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 6 ขั้น (LD-SM 06)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 6 ขั้น (LD-SM 06)

บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 6 ขั้น ความสูง H

LD-SM 06
32.5 ซม.
52 ซม.
89.8 ซม.
180 ซม.
บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 7 ขั้น (LD-SM 07)

บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 7 ขั้น (LD-SM 07)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น ความกว้าง B1 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น ความกว้างด้านล้าB2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 7 ขั้น ความสูง H
LD-SM 07
32.5 ซม.
55 ซม.
97.8 ซม.
209 ซม.
บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 8 ขั้น (LD-SM 08)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 8 ขั้น (LD-SM 08)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น ความกว้าง B1 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 8 ขั้น ความสูง H
LD-SM 08
32.5 ซม.
58 ซม.
103.2 ซม.
223.9 ซม.
บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 9 ขั้น (LD-SM 09)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 9 ขั้น (LD-SM 09)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น รหัสสินค้า 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น ความกว้าง B1 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น ระยะกาง W 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 9 ขั้น ความสูง H
LD-SM 09
32.5 ซม.
62 ซม.
124.1 ซม.
265 ซม.
บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 10 ขั้น (LD-SM 10)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง Aขนาด 10 ขั้น (LD-SM 10)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 10 ขั้น ความสูง H
LD-SM 10
32.5 ซม.
65 ซม.
128.6 ซม.
269 ซม.
บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 11 ขั้น (LD-SM 11)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 11 ขั้น (LD-SM 11)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 11 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 11 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 11 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 11 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 11 ขั้น ความสูง H 

LD-SM 11
32.5 ซม.
68 ซม.
146.1 ซม.
324 ซม.

บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 12 ขั้น (LD-SM 12)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 12 ขั้น (LD-SM 12)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 12 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 12 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 12 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 12 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 12 ขั้นความสูง H
LD-SM 12
32.5 ซม.
68 ซม.
146.1 ซม.
324 ซม.
บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 13 ขั้น (LD-SM 13)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 13 ขั้น (LD-SM 13)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 13 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 13 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 13 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 13 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 13 ขั้น ความสูง H
LD-SM 13
32.7 ซม.
75.2 ซม.
152.6 ซม.
388.5 ซม.
บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 14 ขั้น (LD-SM 14)

บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 14 ขั้น (LD-SM 14)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 14 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 14 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 14 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 14 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 14 ขั้น ความสูง H
LD-SM 14
32.7 ซม.
78.9 ซม.
195 ซม.
416 ซม.
บันไดอลูมิเนียม
บันไดทรง A ขนาด 15 ขั้น (LD-SM 15)
บันไดอลูมิเนียม บันไดทรง A ขนาด 15 ขั้น (LD-SM 15)
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 15 ขั้น รหัสสินค้า
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 15 ขั้น ความกว้าง B1
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 15 ขั้น ความกว้างด้านล้าง B2 
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 15 ขั้น ระยะกาง W
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ, บันไดทรงเอ ขนาด 15 ขั้น ความสูง H
LD-SM 15
32.7 ซม.
81.8 ซม.
220 ซม.
444.5 ซม.
 
 
               
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ : 02-3701463
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ : 02-3701464
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ : 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 083-0687677
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 085-1143953
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 083-0687680
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ089-1468234
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 085-1143953
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 083-0687588
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 082-0768952
บันไดอลูมิเนียมอย่างหนา,บันไดทรงเอ,บันไดทรง A ติดต่อ 086-3362597
บันไดอลูมิเนียมทรงเอ,บันไดติดล้อ,บันไดอเนกประสงค์พับได้ ติดต่อinfo@hereweare.co.th 
Current Pageid = 47