Website Banner
    
 ตู้เครื่องมือช่างติดล้อ
 
  โต๊ะช่างเก้าอี่ช่าง
 
  ตู้เครื่องมือช่าง ECO-1

 ตู้เครื่องมือช่างTONTANN

 
  ตู้เครื่องมือช่างWT-1158

 ตู้เครื่องมือช่าง M-10
 

 ตู้เครื่องมือช่าง OKURA
 
  ตู้เครื่องมือช่าง SMART
       ตู้เครื่องมือช่างไทยทำ
  ตู้เครื่องมือช่าง SATA
 ตู้เครื่องมือช่าง OKURA
 
ตู้เครื่องมือช่าง OKURA เป็นตู้เก็บเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ คุณภาพสูง
ตู้เครื่องมือช่าง OKURA รูปแบบสวย เป็นตู้เครื่องมือช่างที่ทันสมัย 
ตู้เครื่องมือช่าง OKURA จะสร้างความน่าเชื้อถึอให้แก่ธุรกิจได้ดีเยี่ยม
ตู้เครื่องมือช่าง OKURA เป็นตู้เหล็กผนัง 2 ชั้น รับน้ำหนักได้ 250 กก.
ขนาดลิ้นชัก OKURA มาตรฐาน สำหรับตู้เก็บเครื่องมือช่างทุกรุ่น 
ภายในลิ้นชักของตู้เก็บเครื่องมือช่างมีแผ่นกั้นเก็บของได้เป็นสัดส่วน
ลิ้นชักเล็กของตู้เก็บเครื่องมือช่าง รับน้ำหนักได้ 20 กก./ชั้น
ลิ้นชักใหญ่ของตู้เก็บเครื่องมือช่าง รับน้ำหนักได้ 35 กก./ชั้น
 
 
      ตู้เครื่องมือช่าง,โต๊ะช่าง, ตู้ช่าง ติดต่อ : 02-3701463
 
                   ตู้เครื่องมือช่าง,โต๊ะช่าง, ตู้ช่าง ติดต่อ : 02-3701464
                  ตู้เครื่องมือช่าง,โต๊ะช่าง, ตู้ช่าง ติดต่อ : 02-3701465
      ตู้เครื่องมือช่าง,โต๊ะช่าง, ตู้ช่าง แฟกซ์ : 02-3701466
ตู้เครื่องมือช่าง OKURA รุ่น TC-X5
ตู้เครื่องมือช่าง รุ่น TC-X5
ตู้เครื่องมือช่างขนาด W X D X H (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างขนาด 680X458X812 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างมี 2 ลิ้นเล็ก
ตู้เครื่องมือช่างขนาดลิ้นชักเล็ก 540X410X74.5 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างมี 3 ลิ้นใหญ่
ตู้เครื่องมือช่างขนาดลิ้นชักใหญ่ 570X410X153.5 (mm.)
น้ำหนักตู้เครื่องมือช่าง 44.70 kg.
ตู้เครื่องมือช่าง OKURA รุ่น TC-X7
ตู้เครื่องมือช่าง รุ่น TC-X7
ตู้เครื่องมือช่างขนาด W X D X H (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างขนาด 688X458X995 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างมี 5 ลิ้นเล็ก
ตู้เครื่องมือช่างขนาดลิ้นชักเล็ก 570X410X74.5 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างมี 2 ลิ้นใหญ่
ตู้เครื่องมือช่างขนาดลิ้นชักใหญ่ 570X410X153.5 (mm.)
น้ำหนักตู้เครื่องมือช่าง 59.00 kg.
ตู้เครื่องมือช่าง OKURA รุ่น TC-X3
ตู้เครื่องมือช่าง รุ่น TC-X3
ตู้เครื่องมือช่างขนาด W X D X H (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างขนาด 670X315X265 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างมี 2 ลิ้นเล็ก
ตู้เครื่องมือช่างขนาดลิ้นชักเล็ก 540X273X48 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างมี 1 ลิ้นใหญ่
ตู้เครื่องมือช่างขนาดลิ้นชักใหญ่ 570X273X74.5 (mm.)
น้ำหนักตู้เครื่องมือช่าง 16.40 kg.
ตู้เครื่องมือช่าง OKURA รุ่น TC-X4
ตู้เครื่องมือช่าง รุ่น TC-X4
ตู้เครื่องมือช่างขนาด W X D X H (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างขนาด 660X307X377 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างมี 3 ลิ้นเล็ก
ตู้เครื่องมือช่างขนาดลิ้นชักเล็ก 570X273X48 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างมี 1 ลิ้นใหญ่
ตู้เครื่องมือช่างขนาดลิ้นชักใหญ่ 570X273X74.5 (mm.)
น้ำหนักตู้เครื่องมือช่าง 23.00 kg.
ตู้เครื่องมือช่าง OKURA รุ่น TC-X6
ตู้เครื่องมือช่าง รุ่น TC-X6
ตู้เครื่องมือช่างขนาด W X D X H (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างขนาด 660X307X370 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างมี 3 ช่องเล็ก
ตู้เครื่องมือช่างขนาดช่องเล็ก 170.5X273X48 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างมี 2 ลิ้นเล็ก
ตู้เครื่องมือช่างขนาดลิ้นชักเล็ก 570X273X48 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างมี 1 ลิ้นใหญ่
ตู้เครื่องมือช่างขนาดลิ้นชักใหญ่ 570X273X74.5 (mm.)
น้ำหนักตู้เครื่องมือช่าง 27.60 kg.
               
ตู้เครื่องมือช่าง,โต๊ะช่าง, ตู้ช่าง ติดต่อ : 02-3701463
                  ตู้เครื่องมือช่าง,โต๊ะช่าง, ตู้ช่าง ติดต่อ : 02-3701464
                   ตู้เครื่องมือช่าง,โต๊ะช่าง, ตู้ช่าง ติดต่อ : 02-3701465
ตู้เครื่องมือช่าง,โต๊ะช่าง, ตู้ช่าง แฟกซ์ : 02-3701466
ตู้เครื่องมือช่างแบบแขวน OKURA รุ่น TW-X3
 
 
ตู้เครื่องมือช่างแบบแขวน OKURA รุ่น TW-X3
ตู้เครื่องมือช่างขนาด W X D X H (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างขนาด 1200X200X600 (mm.)
น้ำหนักตู้เครื่องมือช่าง 20.6 kg.
   
 
 
 
ตู้เครื่องมือช่างพร้อมล้อลาก OKURA
ตู้เครื่องมือช่างพร้อมล้อลาก OKURA เป็นตู้เก็บเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ คุณภาพสูง
ตู้เครื่องมือช่างพร้อมล้อลาก OKURA รูปแบบสวย เป็นตู้เครื่องมือช่างที่ทันสมัย 
ตู้เครื่องมือช่างพร้อมล้อลาก OKURA จะสร้างความน่าเชื้อถึอให้แก่ธุรกิจได้ดีเยี่ยม
ตู้เครื่องมือช่างพร้อมล้อลาก OKURA เป็นตู้พลาสติกอย่างดี
ขนาดลิ้นชักพร้อมล้อลาก OKURA มาตรฐาน สำหรับตู้เก็บเครื่องมือช่างทุกรุ่น 

ตู้เครื่องมือช่างพร้อมล้อลาก รุ่น OK-303
ตู้เครื่องมือช่างพร้อมล้อลาก รุ่น OK-303
ตู้เครื่องมือช่างขนาด W X D X H (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างขนาด 520X320X720 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างความกว่าง 520 mm (20")
น้ำหนักตู้เครื่องมือช่าง 16.30 kg.
ตู้เครื่องมือช่างพร้อมล้อลาก รุ่น OK-304
ตู้เครื่องมือช่างพร้อมล้อลาก รุ่น OK-304
ตู้เครื่องมือช่างขนาด W X D X H (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างขนาด 520X320X720 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างความกว่าง 520 mm (20")
น้ำหนักตู้เครื่องมือช่าง 15.70 kg.
ตู้เครื่องมือช่างพร้อมล้อลาก รุ่น OK-305
ตู้เครื่องมือช่างพร้อมล้อลาก รุ่น OK-305
ตู้เครื่องมือช่างขนาด W X D X H (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างขนาด 510X300X890 (mm.)
ตู้เครื่องมือช่างความกว่าง 520 mm (20")
น้ำหนักตู้เครื่องมือช่าง 22.50 kg.
ตู้เครื่องมือช่าง,โต๊ะช่าง, ตู้ช่าง ติดต่อ : 02-3701463
ตู้เครื่องมือช่าง,โต๊ะช่าง, ตู้ช่าง ติดต่อ : 02-3701464
ตู้เครื่องมือช่าง,โต๊ะช่าง, ตู้ช่าง ติดต่อ : 02-3701465
ตู้เครื่องมือช่าง,โต๊ะช่าง, ตู้ช่าง แฟกซ์ : 02-3701466
Current Pageid = 85