Website Banner
    
 ตู้เครื่องมือช่างติดล้อ
 
  โต๊ะช่างเก้าอี่ช่าง
 
  ตู้เครื่องมือช่าง ECO-1

 ตู้เครื่องมือช่างTONTANN

 
  ตู้เครื่องมือช่างWT-1158

 ตู้เครื่องมือช่าง M-10
 

 ตู้เครื่องมือช่าง OKURA
 
  ตู้เครื่องมือช่าง SMART
     ตู้เครื่องมือช่าง Heavy
  ตู้เครื่องมือช่าง SATA
รถเข็นเครื่องมือช่าง HEAVY 
 
รถเข็นเครื่องมือช่าง เป็นตู้เก็บเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ คุณภาพสูง
  รถเข็นเครื่องมือช่าง รูปแบบสวย เป็นตู้เครื่องมือช่างที่ทันสมัย 
  รถเข็นเครื่องมือช่าง จะสร้างความน่าเชื้อถึอให้แก่ธุรกิจได้ดีเยี่ยม
  รถเข็นเครื่องมือช่าง เป็นตู้เหล็กผสมไม้
ขนาดลิ้นชักมาตรฐาน สำหรับตู้เก็บเครื่องมือช่างทุกรุ่น 
ภายในลิ้นชักของตู้เก็บเครื่องมือช่างมีแผ่นกั้นเก็บของได้เป็นสัดส่วน
 
 

             
 
รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 0407
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 400 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว  700 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   800   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       4   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
 
 

รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 0506B
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 450 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว 600   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   800   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       4   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
ไม้หนา 200 มม.
 

รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 0506A
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 450 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว 600 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   800   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       4   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
                 ไม้หนา 200 มม.
 

    
 
             
 
  
         
 
รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 0506C
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 450 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว  600 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   780   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       4   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
 
  
 
รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 4565
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 450 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว  650 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   945   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       4   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
 
  
 

รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WB 0610C
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 600 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว  1000 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   980   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       4   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
ไม้หนา 200 มม.
   
 
             
             
 
รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 0610B
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 600 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว  1000 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   980   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       4   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
ไม้หนา 200 มม.
 
  
 
รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 0610A
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 600 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว  1000 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   850   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       4   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
ไม้หนา 200 มม. 


 
รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 0507A
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 550 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว  700 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   800   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       4   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ

 
  
 
             
             
 
รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 0610A
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 600 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว 1000 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   800   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       5   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
 
  
 
รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 0610B
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 600 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว 1000 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   800   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       5   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
 
  
 
รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 0610D
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 600 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว 1000 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   800   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       5   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
 
  
 
             
             
             
 
รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 0507C
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 550 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว 700 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   1210   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       5   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
 
  
 
รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 0507B
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 550 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว 700 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   1050   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       5   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
 
  
 
รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT 0507A
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 550 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว 700 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   800   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       5   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
 
  
 
             
             
             
 

  
 
รถเข็นเครื่องมือช่าง รุ่น WT -5555
รถเข็นเครื่องมือช่าง กว้าง 550 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ยาว 550 มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง สูง   1330   มม.
รถเข็นเครื่องมือช่าง ล้อ       3   นิ้ว 
                            ล้อเป็น     2  ล้อ
                            ล้อตาย    2  ล้อ
  
 
 
 
 
Current Pageid = 89