Website Banner
 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 085-1143953
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 089-0687588
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 082-9662214
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 089-1468234
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 083-0687588
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 083-0687680
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 083-0687677
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack ติดต่อ : 02-3701465

ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack แฟกซ์ : 02-3701466 
 


ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง 
Medium Racking
 
 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง   Medium Racking  
ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นชั้นจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหน้กขนาดกลาง ประมาณ 300-1200 กก./ต่อชั้น 
เหมาะสำหรับสินค้าขนาดเล็กและสินค้าขนาดกลาง
 
 คุณสมบัติของ ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Racking 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง, Medium Racking  เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าในการจัดเก็บ
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง, Medium Racking  เหมาะสำหรับคลังสินค้าขนาดเล็กหรือขนาดกลาง
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง, Medium Racking  ง่ายต่อการใช้งานจัดเก็บโดยใช้รถยกลาก หรือ hand pallet truck
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง, Medium Racking โครงสร้างสามารถต่อเป็นชั้น โดยมีราวกันตก, ชานชาลา ,  บันไดขึ้นลง
 
 
 
 
 
 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง
Medium Shelving Systems
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Shelving Systems เป็นชั้นสำหรับเก็บวัสดุ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ  
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Shelving Systems ทำให้สามารถค้นหาได้ง่าย โล่งโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างส่องได้ทั่วถึงไม่อับชื้น
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Shelving Systems ระบบ Integration Modulation ทำให้การลงทุนต่ำแต่ผลตอบแทนสูง
 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Shelving Systems เป็นชั้งวางระบบ Mezzanine Floor Shelving Systems ชั้นจะสามารถซ้อนตัวของมันเอง โดยการใช้พื้นที่ในแนวตั้ง (Upright)
 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Shelving Systems ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับ Flooring เป็นแผ่น Grating Panels มาตรฐาน จะช่วยเสริมระบบเป็นแบบ  
Walk Way สำเร็จรูป 
 
Mezzanine แบบ Medium Shelving เป็นชั้นวางรับน้ำหนักขนาดกลาง ที่สามารถรับน้ำหนักได้ ถึง 100-500 กิโลกรัม/แผ่นชั้น
 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลางMedium Shelving Systems จึงสามารถช่วยเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บได้มากกว่า พร้อมกับให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่า
 
 
 

 

 
 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง Medium Shelving Systems
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack เป็นชั้นสำหรับเก็บวัสดุ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถค้นหาได้ง่าย โล่งโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างส่องได้ทั่วถึงไม่อับชื้นระบบ Integration Modulation ทำให้การลงทุนต่ำแต่ผลตอบแทนสูงชั้งวางระบบ Mezzanine Floor Shelving Systems ชั้นจะสามารถซ้อนตัวของมันเอง โดยการใช้พื้นที่ในแนวตั้ง (Upright)ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับ Flooring เป็นแผ่น Grating Panels มาตรฐาน จะช่วยเสริมระบบเป็นแบบ Walk Way สำเร็จรูป Mezzanine แบบ Medium Shelving เป็นชั้นวางรับน้ำหนักขนาดกลาง ที่สามารถรับน้ำหนักได้ ถึง 300-500 กิโลกรัม/แผ่นชั้น ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack จึงสามารถช่วยเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บได้มากกว่า พร้อมกับให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่า
 
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 085-1143953
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 089-0687588
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 082-9662214
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 089-1468234
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 083-0687588
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 083-0687680
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack โทร 083-0687677
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack ติดต่อ : 02-3701463
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack ติดต่อ : 02-3701464
ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack ติดต่อ : 02-3701465
 

ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง,medium rack แฟกซ์ : 02-3701466  
Current Pageid = 77